Měkké techniky

Měkké techniky -známé pod zkratkou MT
jde o manuální terapii, kdy je možné zacílit ošetření do kůže, podkoží, fascií a svalů, tedy do všech měkkých tkání.
Provádí se na sucho.
Nejde o masáž.