Balanc-proces

Balanc je proces určený k vytvoření harmonické spolupráce obou mozkových hemisfér.

Běžně totiž v životě reagujeme na specifické zkušenosti dominancí jedné mozkové hemisfétry nad druhou.

Při balancu tedy propojíme analytickou a emoční část mozku, tak aby spolu lépe spolupracovaly. K propojení nám slouží pozice whole brain. Dochází tak v řádu sekund nebo minut  ke vzájemné spolupráci levé -analytické a pravé- emoční části mozku. Po balancu se klient cítí lépe.