Psych-K

Od června 2021 mám tu čest pracovat jako facilitátor metody PSYCH-K.

Jde o příjemný a bezpečný způsob, jak přepsat podvědomé programy naší mysli. Naše realita je tvořena ,,přesvědčeními,, , ta jsou obvykle podvědomá a jsou výsledkem  dlouhodobého ,,programování,,. Vznikají už v dětství.  Tyto programy silně ovlivňují  lidské chování. 

Pojďme tedy spolu odhalit sebelimitující podvědomá přesvědčení  a přepsat je na ta podporující. 

(pozváváte se: nejsem dost dobrá, na mém názoru nezáleží, vše co dělám, není dost dobré...,.....). 

Společně najdeme to přesvědčení které, vystihuje to,  co chcete mít ve svém životě a  tím to využijete maximálně svůj potenciál v mnoha oblastech svého života. 

( transformace na: věřím si, dokážu se prosadit, v pohodě dělám to nejlepší, co mohu a stačí to....,...).

Je báječné cítit se jako ten nejlepší, kým můžu v životě být.

 

Je možné pracovat s dospělými i dětmi a to již cca od 7-mi let věku.

S menšími dětmi, těžce nemocnými lidmi je možné pracovat v zastoupení. 

Výborně redukuje vnímání stresové situace.

( strach z pavouků, ze zkoušky, z pohovoru.....).

Můžeme zapracovat na vnímání stresu z minulosti, přítomnoti a budoucnosti. Zkrátka ,, vypneme,, rozjitřené emoce. Nové vnímání stresové situace bude probíhat více v klidu a pohodě( v mysli i realitě). Nedílnou součástí celého procesu, zejména u budoucího stresu jsou akční kroky. 

( např. změníme vnímání stresu z pohovoru, akční krok je pak jít a pohovor si prostě užít:-) ).

Balanc je proces určený k vytvoření harmonické spolupráce obou mozkových hemisfér.

Běžně totiž v životě reagujeme na specifické zkušenosti dominancí jedné mozkové hemisfétry nad druhou.

Při balancu tedy propojíme analytickou a emoční část mozku, tak aby spolu lépe spolupracovaly. K propojení nám slouží pozice whole brain. Dochází tak v řádu sekund nebo minut  ke vzájemné spolupráci levé -analytické a pravé- emoční části mozku. Po balancu se klient cítí lépe. 

Podporující přesvědčení jsou ta, která chcete mít ve svém vědomí i podvědomí. 

Př. Jsem zdravá. Jsem šťastná. Oceňuji sama sebe. Přijímám se taková, jaká jsem. Dovoluji si naplněný život. Zasloužím si, se cítít ve svém těle skvěle. Věřím si.  A mnoho dalších.................

Jde pozitivní vyjádření reality jakou chcete mít. Pro naše podvědomí je nejvýhodnější použít vždy přítomného času. 

Advanced Psych-K

Od roku 2022 se moje facilitátorské dovednosti rozšířily o další skvělé balancy. Dovolují mi pracovat v zastoupení dětí, zvířat i lidí, kteří již nejsou mezi námi. Díky novým balancům se spolu můžeme podívat na schopnost vyjádření se i naslouchání, můžeme pracovat na vztazích- k lidem, ke svému vnitřnímu dítěti, penězům, práci, sportu..... . Můžeme navázat ještě lepší vztah k životu. Můžeme udělat opravdu velký posun v osobním růstu. A být opravdu tou nejlepší verzí sama sebe. Žít život takový, jaký chceme. Žít ho v souladu se svojí podstatou, žít ho naplno bez obav a strachu a s upřímnou vděčností.