Metoda PSYCH-K

Od června 2021 mám tu čest pracovat jako facilitátor metody PSYCH-K.

Jde o příjemný a bezpečný způsob, jak přepsat podvědomé programy naší mysli.
Naše realita je tvořena ,,přesvědčeními,, , ta jsou obvykle podvědomá a jsou výsledkem  dlouhodobého ,,programování,,.  Tyto programy silně ovlivňují  lidské chování. 
Pojďme tedy spolu odhalit sebelimitující podvědomá přesvědčení  a přepsat je na ta podporující.

( pozváváte se: nejsem dost dobrá, na mém názoru nezáleží, vše co dělám, není dost dobré...,.....)

Pojďme najít  balanc ve svém životě a využít maximálně svůj potenciál.

( transformace na:  veřím si, dokážu se prosadit, v pohodě dělám to nejlepší, co mohu a stačí to....,...).

Je báječné cítit se jako ten nejlepší, kým můžu v životě být.