Metoda PSYCH-K

Od června 2021 mám tu čest pracovat jako facilitátor metody PSYCH-K.

Jde o příjemný a bezpečný způsob, jak přepsat podvědomé programy naší mysli. Naše realita je tvořena ,,přesvědčeními,, , ta jsou obvykle podvědomá a jsou výsledkem  dlouhodobého ,,programování,,. Vznikají už v dětství.  Tyto programy silně ovlivňují  lidské chování. 

Pojďme tedy spolu odhalit sebelimitující podvědomá přesvědčení  a přepsat je na ta podporující. 

(pozváváte se: nejsem dost dobrá, na mém názoru nezáleží, vše co dělám, není dost dobré...,.....). 

Společně najdeme to přesvědčení které, vystihuje to,  co chcete mít ve svém životě a  tím to využijete maximálně svůj potenciál v mnoha oblastech svého života. 

( transformace na: věřím si, dokážu se prosadit, v pohodě dělám to nejlepší, co mohu a stačí to....,...).

Je báječné cítit se jako ten nejlepší, kým můžu v životě být.